Privacy en Cookie beleid

Privacy en Cookie beleid

VG Diving, gevestigd aan Bareveldkade 16 9648 GX Wildervank, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
VG Diving
Bareveldkade 16
9648 GX Wildervank
06-40843212

Evert Everts is de Functionaris Gegevensbescherming van VG Diving website. Hij is te bereiken via webmaster@vgdiving.nl
Esther Brouwer is de Functionaris Gegevensbescherming van VG Diving over alle lidmaatschapsgegevens. Zij is te bereiken via ledenadministratie@vgdiving.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken:
VG Diving verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Brevettering en Specialties
– Contributiegegevens
– Incassomachtigingen

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar.
Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is.
Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via webmaster@vgdiving.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
VG Diving verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen in onze opleidingsschema’s
– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

Geautomatiseerde besluitvorming
VG Diving neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.
Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van VG Diving) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
VG Diving bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:
Persoonsgegevens, Adresgegevens, Brevettering en Normering en bank en incassogegevens  > Gedurende de tijd dat men lid is van VG Diving

Delen van persoonsgegevens met derden
VG Diving verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
VG Diving gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Cookies die door de website van VG Diving worden gebruikt:
Onze eigen site gebruikt cookies om de manier waarop u het browsen ervaart te verbeteren. Zo kunnen wij door middel van cookies uw voorkeuren onthouden.
Wij gebruiken ook cookies om te bepalen of u de boodschap over ons cookie beleid al heeft gezien en wij deze niet meer hoeven te tonen.
Verder houden wij bij hoe vaak u op onze site bent geweest en welke pagina’s u heeft bezocht.
Buiten de totalen houden wij geen zoek geschiedenis ouder dan 1 week bij.

Google Analytics [cookie link]:
Wij gebruiken google analytics om inzicht te krijgen hoe de bezoekers onze website gebruiken.
Analytics helpt ons te begrijpen waar bezoekers vandaan komen, hoe lang ze op onze site blijven en wanneer men de site weer verlaat. Wij gebruiken dit om fouten op de site te kunnen identificeren en deze te repareren.

Door Facebook [cookie link]:
Wij houden zelf erg van social media. Het is voor ons een goed kanaal om verbinding te maken met onze gebruikers. Wij gebruiken de facebook like box om aan onze community te werken.
In algemene zin worden cookies door ons gebruikt om u een beter gebruik van de website te laten meemaken. Wij hebben alleen invloed op onze eigen cookies. Indien u geïnteresseerd bent in wat derde partijen met hun cookie doen kunt u op bovenstaande links klikken om de cookie policies van deze partijen te lezen.

Privacy
We houden een geschiedenis van zoekopdrachten en vertalingen voor een beperkte tijd (tot een week). Dit is om ons te helpen eventuele problemen met het systeem te vinden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door onze duikschool en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar webmaster@vgdiving.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. VG Diving zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.
VG Diving wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
VG Diving neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze webmaster: webmaster@vgdiving.nl

Login
Inloggen is niet vereist
Het is niet vereist om ingelogd te zijn bij VG Diving. Wij zullen de website functionaliteit zo veel mogelijk beschikbaar houden voor niet ingelogde gebruikers. Voor specifieke features in de ledenafdeling van VG Diving zal het vereist zijn om in te loggen.